Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze site en de inhoud van alle andere uitingen van Liefde voor Leudal zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Liefde voor Leudal houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Gebruik van Liefde voor Leudal in strijd met het recht is niet toegestaan. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan werken/materiaal te plaatsen indien en voor zover daarmee in strijd wordt gehandeld met de Auteurswet of (anderszins) inbreuk wordt gemaakt op rechten (al dan niet van intellectuele eigendom) van derden. De gebruiker van deze site vrijwaart de beheerder van de site van aanspraken wegens door de betreffende gebruiker gepleegde schendingen en/of inbreuken als voornoemd en vergoedt aan de beheerder van de site alle schade die zij door een dergelijke schending of inbreuk mocht lijden.

Scroll naar boven