Stichting Kunst en Cultuur Leudal

De stichting Kunst en Cultuur Leudal creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culturele en kunstzinnige klimaat in de kernen- het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Leudal bevorderen en verder verrijken.

De stichting wil inwoners en bezoekers van de gemeente Leudal een kwalitatief hoogstaand en boeiend aanbod bieden op de vier genoemde terreinen. Ontwikkelingen die op recreatief, sportief, educatief en onderwijskundig terrein meer samenhang en/of afstemming bevorderen, kunnen rekenen op een constructieve ondersteuning van de stichting. Verder wil de stichting ten behoeve van gemeente en burgerinitiatief een initiërende en coördinerende rol vervullen. De stichting draagt hiermee bij aan een levendig cultureel en kunstzinnig klimaat in de gemeente Leudal en richt zich daarbij op volwassenen, jeugdigen en kinderen.

Kijk voor actuele activiteiten en exposities op de website.

Contact details

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Voorzitter:
voorzitter@kunstencultuurleudal.nl

Secretaris:
secretaris@kunstencultuurleudal.nl

Scroll naar boven